MENU/PODMENU
AKTUÁLNĚ

Ve dnech 14. a 15. října 2023 muzeum uzavřeno. Děkujeme za pochopení. 

Všechny aktuality
FACEBOOK

Prezentuje soukromou sbírku Marie Létalové a Petra Holobrádka formou stálé expozice, doplněnou o některé zápůjčky od dalších přátel – sběratelů. Znázorňuje prostředí obce Lednice v období dvacátých a třicátých let 20. století.

První myšlenka ke zrodu soukromého muzea vznikla v průběhu roku 2012, kdy se naše sbírky rozrůstaly do větších rozměrů, pro domácí prostředí hůře skladovatelných. Také jsme se chtěli podělit s veřejností o nashromážděné předměty a tak umožnit, aby v budoucnu mohly plnit i výchovně vzdělávací funkci pro mladší generaci nebo jen vzbudit nostalgickou vzpomínku na časy, ve kterých žili naši předkové.

Začali jsme se tedy poohlížet po vhodných prostorech pro instalaci stálé expozice tematicky zasazené do meziválečného období. Obec Lednice nám nabídla půdní prostory v budově TIC na náměstí, které nám k tomuto účelu plně vyhovovaly a tak jsme se pustili do příprav. Expozici můžete navštívit od dubna 2014.

Přístup do expozice není bezbariérový. Vchod do budovy vede do tzv. vyvýšeného přízemí (5 schodů) a do expozice v prvním patře se musí vystoupat po schodišti (25 schodů). V expozici už je pak možné pohybovat se volně s kočárkem/vozíčkem.